موجودی و قیمت دستگاه جوش اینورتر رونیکس 1401/06/21

همکار گرامی،
دستگاه جوش اینورتر رونیکس
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

اینورتر پاورمکس رونیکس 200 آمپر مدل RH-4604
3,350,000 تومان
اینورتر جوشکاری رونیکس 200 آمپر مدل RH-4602
3,938,000 تومان
اینورتر رونیکس 180 آمپر مدل RH-4603
2,930,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/21
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت دستگاه جوش اینورتر وینر 1401/06/21

همکار گرامی،
دستگاه جوش اینورتر وینر
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

اینورتر جوشکاری وینر 200 آمپر مدل POWER 1510-200N IR
3,099,000 تومان
اینورتر جوشکاری وینر 250 آمپر مدل POWER 3510-250CE
5,499,000 تومان
اینورتر جوشکاری وینر 300 آمپر مدل POWER 4510-300A
6,499,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/21
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت دستگاه جوش اینورتر صبا الکتریک 1401/06/21

همکار گرامی،
دستگاه جوش اینورتر صبا الکتریک
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

اینورتر جوشکاری صبا الکتریک 250 آمپر مدل R INV 250 V
7,259,000 تومان
اینورتر جوشکاری صبا الکتریک 200 آمپر مدل R INV 200 N
6,339,000 تومان
اینورتر جوشکاری صبا الکتریک 200 آمپر مدل Power Rec-2002 A4
3,394,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/21
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت کمپرسور باد شپخ 1401/06/13

همکار گرامی،
کمپرسور باد شپخ
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

کمپرسور باد شپخ 50 لیتری مدل HC54
7,958,000 تومان
کمپرسور باد شپخ 50 لیتری دو سیلندر مدل HC52DC
9,385,000 تومان
پمپ باد شپخ 50 لیتری دو سیلندر مدل HC53DC
9,752,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت کمپرسور باد وینکس 1401/06/13

همکار گرامی،
کمپرسور باد وینکس
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

کمپرسور هوا سایلنت وینکس 10 لیتری مدل EH2911
4,914,000 تومان
کمپرسور هوا سایلنت وینکس 25 لیتری مدل EH2912
5,152,000 تومان
کمپرسور هوا سایلنت وینکس 50 لیتری مدل EH2913
8,827,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت کمپرسور باد محک 1401/06/13

همکار گرامی،
کمپرسور باد محک
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

کمپرسور باد سایلنت محک 25 لیتری مدل HSU550-25L
4,950,000 تومان
کمپرسور باد سایلنت محک 50 لیتری مدل HSU750-50L
5,670,000 تومان
کمپرسور هوا محک 150 لیتری دوسیلندر مدل AP-152
9,450,000 تومان
کمپرسور هوا محک 200 لیتری دو سیلندر مدل AP-251
10,350,000 تومان
کمپرسور باد محک 250 لیتری دو سیلندر مدل AP-252
10,620,000 تومان
کمپرسور باد محک 350 لیتری سه سیلندر مدل AP-351
15,300,000 تومان
کمپرسور باد محک 350 لیتری سه سیلندر سه فاز مدل AP-353
16,290,000 تومان
کمپرسور باد محک 500 لیتری دو سیلندر سه فاز مدل AP-601
25,650,000 تومان
کمپرسور هوا محک 500 لیتری دو سیلندر سه فاز مدل AP-602S
25,650,000 تومان
کمپرسور باد محک 1000 لیتری چهار سیلندر سه فاز مدل AP-1202
39,150,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت کمپرسور باد اکتیو 1401/06/13

همکار گرامی،
کمپرسور باد اکتیو
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

کمپرسور باد سایلنت 10 لیتری اکتیو مدل AC-1310SN
5,786,000 تومان
کمپرسور باد سایلنت 24 لیتری اکتیو مدل AC-1324SN
6,743,000 تومان
کمپرسور هوا سایلنت 35 لیتری اکتیو مدل AC-1335SRN
7,047,000 تومان
کمپرسور هوا 80 لیتری اکتیو مدل AC-1080
7,787,000 تومان
پمپ باد سایلنت اکتیو 50 لیتری مدل AC-1350SN
8,004,000 تومان
پمپ باد 80 لیتری اکتیو دو سیلندر مدل AC-1280
9,309,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت کمپرسور باد هیوندای 1401/06/13

همکار گرامی،
کمپرسور باد هیوندای
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

پمپ باد 25 لیتری هیوندای مدل AC-2425
5,406,000 تومان
کمپرسور باد 80 لیتری هیوندای مدل AC-8025
8,670,000 تومان
کمپرسور هوا سایلنت 50 لیتری هیوندای مدل 1550-AC
9,030,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت کمپرسور باد نک 1401/06/13

همکار گرامی،
کمپرسور باد نک
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

کمپرسور هوا 24 لیتری نک مدل NEK 224 AC
6,370,000 تومان
کمپرسور هوا 50 لیتری نک مدل NEK 250 AC
7,280,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت کمپرسور باد نووا 1401/06/13

همکار گرامی،
کمپرسور باد نووا
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

کمپرسور باد نووا 10 لیتری مدل NTA-9010
4,322,000 تومان
کمپرسور هوا سایلنت 15 لیتری نووا دو سیلندر مدل NTA-9115
5,920,000 تومان
کمپرسور باد نووا 50 لیتری مدل NTA-9050
6,484,000 تومان
کمپرسور هوا سایلنت 25 لیتری نووا دو سیلندر مدل NTA-9125
6,578,000 تومان
کمپرسور هوا سایلنت نووا 50 لیتری دو سیلندر مدل NTA-9150
8,082,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN