نمایش 21 نتیحه

دسته بندی ها:

شیار زن پی ام ۱۸۰ میلی متر ۱۴۰۰ وات PM 4107

8,990,000 ریال
دسته بندی ها:

فرز سنگبری آنکور ۲۶۰۰ وات Anchor A24

8,990,000 ریال
دسته بندی ها:

اره گرد بر آنکور ۱۸۵ میلی متر ۱۱۵۰ وات Anchor C1

5,490,000 ریال
دسته بندی ها:

شیار زن دو تیغ پی ام ۱۱۵ میلی متر ۱۶۰۰ وات PM 1101

7,490,000 ریال
دسته بندی ها:

شیار زن تک تیغ آنکور ۱۲۵ میلی متر ۱۵۲۰ وات PM M1

4,490,000 ریال
دسته بندی ها:

تراز لیزری آنکور Anchor L6

7,290,000 ریال
دسته بندی ها:

متر لیزری آنکور ۱۰۰ متری Anchor TM100

6,990,000 ریال
دسته بندی ها:

متر لیزری آنکور ۸۰ متری Anchor TM80

5,990,000 ریال
دسته بندی ها:

متر لیزری آنکور ۶۰ متری Anchor TM60

4,990,000 ریال
دسته بندی ها:

متر لیزری آنکور ۴۰ متری Anchor TM40

3,990,000 ریال
دسته بندی ها:

کارواش آنکور ۱۰۰ بار ۱۸۰۰ وات Anchor s3

13,990,000 ریال
دسته بندی ها:

کارواش آنکور ۸۰ بار ۱۵۰۰ وات Anchor s2

1,169,000 ریال
دسته بندی ها:

فرز آهنگری آنکور ۲۶۰۰ وات Anchor A23

8,890,000 ریال
دسته بندی ها:

میخ کوب تی آنکور Anchor CT64

5,390,000 ریال
دسته بندی ها:

میخ کوب تی پو T50 آنکور Anchor 1650

4,390,000 ریال
دسته بندی ها:

میخ کوب اسکا آنکور Anchor F50

3,790,000 ریال
دسته بندی ها:

میخ کوب اسکا آنکور Anchor F30

2,390,000 ریال
دسته بندی ها:

همزن سه دسته آنکور ۸۰۰ وات Anchor EM1

4,990,000 ریال
دسته بندی ها:

فرز انگشتی گلو کوتاه آنکور ۵۵۰ وات Anchor D6

3,990,000 ریال
دسته بندی ها:

فرز انگشتی مینیاتوری آنکور ۱۶۵ وات Anchor D2

2,790,000 ریال
دسته بندی ها:

فرز سنگبری آنکور ۲۴۰۰ وات Anchor A22

تماس بگیرید
بازگشت به بالا