نمایش یک نتیجه

دریل بتن کن آنکور 22 میلی متر 500 وات Anchor R6 - یک توبره
تخفیف ویژه

دریل بتن کن آنکور ۲۲ میلی متر ۵۰۰ وات Anchor R6

1,790,000  1,610,000 
دریل بتن کن آنکور 28 میلی متر 800 وات Anchor R4 - یک توبره
تخفیف ویژه

دریل بتن کن آنکور ۲۸ میلی متر ۸۰۰ وات Anchor R4

2,090,000  1,880,000 
دریل بتن کن آنکور 28 میلی متر 800 وات Anchor R5 - یک توبره
تخفیف ویژه

دریل بتن کن آنکور ۲۸ میلی متر ۸۰۰ وات Anchor R5

2,290,000  2,060,000 
دریل بتن کن آنکور 30 میلی متر 800 وات Anchor R1 - یک توبره
تخفیف ویژه

دریل بتن کن آنکور ۳۰ میلی متر ۸۰۰ وات Anchor R1

2,090,000  1,880,000 

دریل بتن کن آنکور ۴۰ میلی متر ۱۵۰۰ وات Anchor R9

دریل بتن کن رونیکس ۲۶ میلی متر Ronix 2726

2,795,000 

دریل بتن کن رونیکس ۲۸ میلی متر Ronix 2728

2,985,000 

دریل بتن کن رونیکس ۳۰ میلی متر Ronix 2730

4,698,000 

دریل بتن کن رونیکس ۳۲ میلی متر Ronix 2732

3,195,000 

دریل بتن کن رونیکس ۳۶ میلی متر Ronix 2736

3,895,000 

دریل بتن کن رونیکس ۴۰ میلی متر Ronix 2740

5,395,000 

دریل بتن کن رونیکس ۵۰ میلی متر Ronix 2750

10,890,000 
بازگشت به بالا