مشاهده همه 24 نتیجه

کارواش اکتیو ۱۵۰ بار ۲۰۰۰ وات Active AC-20150

25,800,000 ریال

کارواش اکتیو ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات Active AC-20100

9,200,000 ریال

کارواش اکتیو ۱۳۰ بار ۱۶۰۰ وات Active AC-20130

13,200,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات HYUNDAI PW1410-IM

10,550,000 ریال

کارواش سفیر ۱۹۵ بار ۲۵۰۰ وات Safir 6845

27,825,000 ریال

کارواش سفیر ۱۶۵ بار ۲۲۰۰ وات Safir 6844

24,622,500 ریال

کارواش هیوندای ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات HYUNDAI HP1430

15,995,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۶۰ بار ۲۲۰۰ وات HYUNDAI HP2216-PW

34,500,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات HYUNDAI HP1814-IM

21,995,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات HYUNDAI HP1846-PW

21,995,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات HYUNDAI HP1820

17,995,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۰۰ بار ۱۳۰۰ وات HYUNDAI HP1320

11,880,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۵۰ بار ۲۰۰۰ وات HYUNDAI HP2056-PW

16,650,000 ریال

کارواش آنکور ۱۰۰ بار ۱۸۰۰ وات Anchor s3

13,990,000 ریال

کارواش آنکور ۸۰ بار ۱۵۰۰ وات Anchor s2

11,690,000 ریال

کارواش، جارو برقی و دمنده رونیکس Ronix RP-2100

تماس بگیرید

کارواش رونیکس ۱۸۰ بار ۳۰۰۰ وات Ronix RP-0180

49,890,000 ریال 42,905,400 ریال

کارواش رونیکس ۱۶۰ بار ۲۲۰۰ وات Ronix RP-1160

34,980,000 ریال 30,082,800 ریال

کارواش هیوندای ۱۲۰ بار ۱۵۰۰ وات HYUNDAI HP1526-PW

15,295,000 ریال

کارواش فرم ۱۳۵ بار ۱۸۵۰ وات Ferm GRM1013P

تماس بگیرید

کارواش رونیکس ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات Ronix RP-0140

24,980,000 ریال 21,482,800 ریال

کارواش رونیکس ۱۳۰ بار ۱۶۰۰ وات Ronix RP-U130

16,980,000 ریال 14,602,800 ریال

کارواش رونیکس ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات Ronix RP-U100

12,980,000 ریال 11,162,800 ریال

کارواش رونیکس ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات Ronix RP-0100

16,980,000 ریال 14,602,800 ریال
بازگشت به بالا