مشاهده همه 29 نتیجه

کارواش آروا 195 بار 2700 وات Arva 5110
تخفیف ویژه

کارواش آروا ۱۹۵ بار ۲۷۰۰ وات Arva 5110

43,980,000 ریال 37,383,000 ریال
کارواش آروا 160 بار 2300 وات Arva 5109
تخفیف ویژه

کارواش آروا ۱۶۰ بار ۲۳۰۰ وات Arva 5109

31,480,000 ریال 26,758,000 ریال
کارواش آروا 130 بار 2100 وات Arva 5108 - یک توبره (1)
تخفیف ویژه

کارواش آروا ۱۳۰ بار ۲۱۰۰ وات Arva 5108

22,980,000 ریال 19,533,000 ریال
کارواش آروا 110 بار 1600 وات Arva 5107
تخفیف ویژه

کارواش آروا ۱۱۰ بار ۱۶۰۰ وات Arva 5107

12,980,000 ریال 11,033,000 ریال
تخفیف ویژه

کارواش آروا ۹۰ بار ۱۴۰۰ وات Arva 5106

11,480,000 ریال 9,758,000 ریال

کارواش اکتیو ۱۵۰ بار ۲۰۰۰ وات Active AC-20150

31,800,000 ریال

کارواش اکتیو ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات Active AC-20100

9,200,000 ریال

کارواش اکتیو ۱۳۰ بار ۱۶۰۰ وات Active AC-20130

13,200,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات HYUNDAI PW1410-IM

13,995,000 ریال

کارواش سفیر ۱۹۵ بار ۲۵۰۰ وات Safir 6845

27,825,000 ریال

کارواش سفیر ۱۶۵ بار ۲۲۰۰ وات Safir 6844

24,622,500 ریال

کارواش هیوندای ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات HYUNDAI HP1430

19,995,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۶۰ بار ۲۲۰۰ وات HYUNDAI HP2216-PW

34,500,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات HYUNDAI HP1814-IM

21,995,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات HYUNDAI HP1846-PW

26,995,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات HYUNDAI HP1820

22,250,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۰۰ بار ۱۳۰۰ وات HYUNDAI HP1320

14,995,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۵۰ بار ۲۰۰۰ وات HYUNDAI HP2056-PW

20,995,000 ریال

کارواش آنکور ۱۰۰ بار ۱۸۰۰ وات Anchor s3

18,900,000 ریال

کارواش آنکور ۸۰ بار ۱۵۰۰ وات Anchor s2

15,900,000 ریال

کارواش، جارو برقی و دمنده رونیکس Ronix RP-2100

تماس بگیرید

کارواش رونیکس ۱۸۰ بار ۳۰۰۰ وات Ronix RP-0180

54,980,000 ریال

کارواش رونیکس ۱۶۰ بار ۲۲۰۰ وات Ronix RP-1160

39,980,000 ریال

کارواش هیوندای ۱۲۰ بار ۱۵۰۰ وات HYUNDAI HP1526-PW

16,950,000 ریال

کارواش فرم ۱۳۵ بار ۱۸۵۰ وات Ferm GRM1013P

تماس بگیرید

کارواش رونیکس ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات Ronix RP-0140

27,980,000 ریال

کارواش رونیکس ۱۳۰ بار ۱۶۰۰ وات Ronix RP-U130

19,980,000 ریال

کارواش رونیکس ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات Ronix RP-U100

14,980,000 ریال

کارواش رونیکس ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات Ronix RP-0100

19,980,000 ریال
بازگشت به بالا