پروفیل بر آنکور ۲۵۰۰ وات Anchor CM2

In Stock

  • مجهز به موتور پرقدرت و با دوام
  • مناسب برای برش های پروفیل
  • یک سال ضمانت شرکت پیشتاز ملل