پروفیل بر آنکور ۲۲۰۰ وات Anchor CM1

In Stock

  • مجهز به موتور پرقدرت و با دوام
  • مناسب برای برش های پروفیل
  • یک سال ضمانت شرکت پیشتاز ملل