متر لیزری ۱۰۰ متری هیوندای HYUNDAI 102-DM

In Stock

  • با کاربری طول،سطح ،حجم ،قطر
  • دارای دقت اندازه گیری 2 میلی متر در 10 متر
  • دامنه متراژ 100 – 0.2 متر
  • دارای دیود لیزری 670 – 630 نانو متر ، 1 مگاوات با کلاس لیزری Class II
  • مجهز به حافظه ذخیره تا 20 برداشت
  • یک سال ضمانت ایران هیوندای

11,895,000 ریال