متر لیزری ۸۰ متری هیوندای HYUNDAI 802-DM

In Stock

  • با کاربری طول،سطح ،حجم ،قطر
  • دارای دقت اندازه گیری 1.5 میلی متر در 10 متر
  • دامنه متراژ 80 – 0.2 متر
  • دارای دیود لیزری 670 – 630 نانو متر ، 1 مگاوات با کلاس لیزر Class II
  • مجهز به حافظه ذخیره تا 20 برداشت
  • یک سال ضمانت ایران هیوندای

9,995,000 ریال