دستگاه جوش اینورتر میگ استیک الکتروجوش Electrojoosh Mig/Stick 303K

In Stock

  • دوکاره و سه فاز
  • دارای وایر فیدر دو غلطک پر قدرت
  • مجهز به سیستم اندوکتانس پیوسته ولومی
  • جوشکاری قوسی با پوشش گاز (MIG/MAG)
  • بر خورداری از سیستم دستی و اتومات (2T -4T)
  • امکان جوشکاری با الکترودهای صنعتی (MMA)
  • جوشکاری قوسی با انواع گازهای فعال و غیر فعال
  • مجهز به ولوم Burn Back برای تنظیم حالت های مختلف جوش
  • به همراه تورچ، گرم کن، مانومتر، شیلنگ گاز و انبر اتصال