ترانس جوش الکتروجوش ۵۵۰ آمپر فلکه ای Electrojoosh Trans 550

In Stock

  • تک فاز / دو فاز
  • دارای فن خنک کننده
  • قابلیت ذوب الکترود ( 2/5 تا 3/2)
  • پریز برق تک فاز جهت کارهای سبک و کوتاه مدت
  • طراحی شده جهت کارهای صنعتی، آب بندی، اسکلت فلزی ساختمان، تأسیسات، درب و پنجره سازی، آسانسور و موارد مشابه