2 گازی75,000 تومان
2.5 گازی112,000 تومان
3 گازی185,000 تومان
3 قفلی187,000 تومان
4 گازی315,000 تومان
5 گازی450,000 تومان
6 گازی675,000 تومان
تاریخ بروزرسانی: 1402/08/17