موجودی و قیمت علف زن بنزینی آروا 1401/05/30

همکار گرامی،
علف زن بنزینی آروا
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

حاشیه زن بنزینی آروا مدل 6220
4,978,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/30
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت علف زن بنزینی کنزاکس 1401/05/30

همکار گرامی،
علف زن بنزینی کنزاکس
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

علف زن کوله ای بنزینی کنزاکس مدل KBP-252
5,276,000 تومان
علف زن دوشی بنزینی کنزاکس مدل KBC-152
4,549,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/30
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت علف زن بنزینی هیوندای 1401/05/30

همکار گرامی،
علف زن بنزینی هیوندای
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

علف زن موتوری هیوندای مدل HP1551-B
5,880,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/30
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت علف زن بنزینی توسن 1401/05/30

همکار گرامی،
علف زن بنزینی توسن
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

علف زن بنزینی توسن مدل 5243BC
6,694,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/30
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت علف زن بنزینی رونیکس 1401/05/30

همکار گرامی،
علف زن بنزینی رونیکس
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

حاشیه زن بنزینی رونیکس مدل 4552
6,458,000 تومان
حاشیه زن کالسکه ای بنزینی رونیکس مدل 4555
7,046,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/30
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN