موجودی و قیمت دستگاه جوش اینورتر رونیکس 1401/06/21

همکار گرامی،
دستگاه جوش اینورتر رونیکس
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

اینورتر پاورمکس رونیکس 200 آمپر مدل RH-4604
3,350,000 تومان
اینورتر جوشکاری رونیکس 200 آمپر مدل RH-4602
3,938,000 تومان
اینورتر رونیکس 180 آمپر مدل RH-4603
2,930,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/21
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت دستگاه جوش اینورتر وینر 1401/06/21

همکار گرامی،
دستگاه جوش اینورتر وینر
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

اینورتر جوشکاری وینر 200 آمپر مدل POWER 1510-200N IR
3,099,000 تومان
اینورتر جوشکاری وینر 250 آمپر مدل POWER 3510-250CE
5,499,000 تومان
اینورتر جوشکاری وینر 300 آمپر مدل POWER 4510-300A
6,499,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/21
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت دستگاه جوش اینورتر صبا الکتریک 1401/06/21

همکار گرامی،
دستگاه جوش اینورتر صبا الکتریک
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

اینورتر جوشکاری صبا الکتریک 250 آمپر مدل R INV 250 V
7,259,000 تومان
اینورتر جوشکاری صبا الکتریک 200 آمپر مدل R INV 200 N
6,339,000 تومان
اینورتر جوشکاری صبا الکتریک 200 آمپر مدل Power Rec-2002 A4
3,394,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/21
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت دستگاه جوش اینورتر گام الکتریک(جوشا) 1401/06/01

همکار گرامی،
دستگاه جوش اینورتر گام الکتریک (جوشا)
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

اینورتر جوشکاری گام الکتریک (جوشا) 200 آمپر مدل Mini EL 203
6,551,000 تومان
اینورتر جوشکاری گام الکتریک (جوشا) 250 آمپر مدل Mini EL 252 D
8,513,000 تومان
اینورتر جوشکاری گام الکتریک (جوشا) 160 آمپر مدل ECO WELD 3202
4,829,000 تومان
اینورتر جوشکاری گام الکتریک (جوشا) 200 آمپر مدل Mini TIG 202 DC Pulse
16,623,000 تومان
اینورتر جوشکاری گام الکتریک (جوشا) 200 آمپر مدل Mini MIG 202 C
20,177,000 تومان
اینورتر جوشکاری گام الکتریک (جوشا) 270 آمپر MIG مدل Multi ARC 271 C
31,418,000 تومان
اینورتر جوشکاری گام الکتریک (جوشا) 450 آمپر MIG مدل Multi ARC 451 C
36,462,000 تومان
رکتی فایر گام الکتریک (جوشا) 500 آمپر مدل PARS-EL 633SX
29,443,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/06/01
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت دستگاه جوش اینورتر ایران ترانس 1401/05/18

همکار گرامی،
دستگاه جوش اینورتر ایران ترانس
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

دستگاه جوش اینورتر ایران ترانس مدل Mini Arc 200AH (تکفاز + کابل و انبر)
3742000 تومان
دستگاه جوش اینورتر ایران ترانس مدل IT 200M (تکفاز + کابل و انبر)
– موجود نیست –
دستگاه جوش اینورتر ایران ترانس مدل IT 250C (تکفاز)
7580000 تومان
دستگاه جوش اینورتر ایران ترانس مدل IT 255C (تکفاز – دوفاز)
7388000 تومان
دستگاه جوش اینورتر ایران ترانس مدل IT 300CE (تکفاز – سلولزی)
8444000 تومان
دستگاه جوش اینورتر ایران ترانس مدل IT 300 (تکفاز)
7964000 تومان
دستگاه جوش اینورتر ایران ترانس مدل IT 500C (سه فاز)
23508000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/18
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN