موجودی و قیمت تراز لیزری اکتیو 1401/05/13

همکار گرامی،
تراز لیزری اکتیو
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

تراز لیزری اکتیو سه خط مدل AC-67542
1,770,000 تومان
تراز لیزری اکتیو دو خط مدل AC-5202E
1,798,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت تراز لیزری آاک 1401/05/13

همکار گرامی،
تراز لیزری آاگ
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

تراز لیزری AEG دو خط مدل CLR215-B
2,827,000 تومان
تراز لیزری AEG دو خط نور سبز CLG220-B
3,568,000 تومان
تراز لیزری AEG دو خط نور سبز CLG220-K
4,087,000 تومان
تراز لیزری AEG سه خط نور سبز CLG330-K
7,675,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت تراز لیزری دیوالت 1401/05/13

همکار گرامی،
تراز لیزری دیوالت
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

تراز لیزری دیوالت دو خط مدل DW088K-B5
3,661,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت تراز لیزری آروا 1401/05/13

همکار گرامی،
تراز لیزری آروا
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

تراز لیزری آروا دو خط مدل 4675
1,285,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت تراز لیزری کنزاکس 1401/05/13

همکار گرامی،
تراز لیزری کنزاکس
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

تراز لیزری کنزاکس دو خط مدل KLL-1180
1,413,000 تومان
تراز لیزری کنزاکس دو خط مدل KLL-3180
1,413,000 تومان
تراز لیزری کنزاکس دو خط نور سبز مدل KLL-2180
2,019,000 تومان
تراز لیزری کنزاکس 360 درجه مدل KLL-1720 EXACT
3,160,000 تومان
تراز لیزری کنزاکس دو خط 360 درجه مدل KLL-2360 COMBO
3,433,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت تراز لیزری هیوندای 1401/05/13

همکار گرامی،
تراز لیزری هیوندای
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

تراز لیزری هیوندای دو خط مدل SMART-100A
2,550,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت تراز لیزری توسن 1401/05/13

همکار گرامی،
تراز لیزری توسن
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

تراز لیزری توسن دو خط مدل M1010 RLL
3,098,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN

موجودی و قیمت تراز لیزری رونیکس 1401/05/13

همکار گرامی،
تراز لیزری رونیکس
به شرح زیر آماده ثبت سفارش می باشد.

تراز لیزری رونیکس دو خط مدل RH-9500
2,798,000 تومان
تراز لیزری رونیکس سه خط 360 درجه مدل RH-9537
4,664,000 تومان

✔️ قیمت های درج شده، قیمت خالص برای فروش همکاری است.
✔️ برای مشاهده لیست قیمت اصلی شرکت به T.me/YekTobreh مراجعه فرمایید.
✔️ با توجه به اینکه لیست بالا منطبق بر موجودی انبار ابزار ثامن در لحظه نگارش تهیه شده، ثبت سفارش تکی و تعداد دلخواه امکان پذیر است.

✔️ 1401/05/13
ثبت سفارش در تلگرام:
@CSYekTobreh
ثبت سفارش در واتس‌اپ:
wa.me/989217402567
@abzarSAMEN