• اینورترهای جوشکاری قابلیت حمل و نقل و انبارداری ساده و آسان دارند.
  • اینورترهای جوشکاری عموماً سبک، کم حجم و قدرتمند هستند.
  • اینورتر جوشکاری توانایی دستیابی به بالاترین سطح کیفیت جوش را داراست.
  • اینورترهای جوشکاری امکان جوشکاری با انواع الکترودهای سلولزی، رتیلی و قلیایی را فراهم می کنند.
  • کاهش تأثیرات منفی نوسانات ولتاژهای ورودی و حفاظت در برابر جریان اضافی از مزایای دستگاه های اینور جوشکاری است.
  • اینورترهای جوشکاری امکان کنترل سریع مشخصات دینامیکی در شرایط مختلف و پایداری پارامترهای جوشکاری را دارند.
  • دارا بودن قوسی پایدار، آرام و یکنواخت در جوشکاری از مشخصات اینورترها می باشد.
  • اینورترهای جوشکاری راندمان و ضریب قدرت بسیار بالا دارند.
  • مصرف انرژی اینورترهای جوشکاری بسیار پایین بوده و باعث صرفه‌جویی محسوس در مصرف برق می گردند.

 

دیدگاه بگذارید