نکته های کلیدی در مورد نگهداری و استفاده از ابزارآلات برقی

۱ – پس از هر روز استفاده از ابزار آلات برقی آنها را غبار گیری نمایید. وارد شدن گرد و غبار در دستگاه ها باعث میشود تاروغن یا گریسی که روان کننده هستند با گرد و غبار مخلوط  شده و باعث سایش یا جام (گیرپاژ) قطعات شود.

۲ – نوسانات برق باعث اختلال در عملکرد ابزار برقی می شود. در هنگام استفاده، از ولتاژ ورودی اطمینان پیدا کنید یا در صورت مشاهده نوسانات از کار با دستگاه خودداری نمایید.

۳ – ذغال دستگاه عمر تعریف شده ای دارد که بستگی به ساعات استفاده از ابزار برقی دارد. حداقل هر ۱۵ روز یکبار دستگاه خود را مورد بازدید قرار داده و از سالم بودن ذغال، اطمینان حاصل نمائید.

۴ – ابزارهای برقی صداهای متفاوتی دارند که در زمان کار، کاربر با صدای آن آشنا می شود. دستگاه سالم صدای نرمی دارد. در صورت مشاهده ی تغییر صدای دستگاه آن را به تعمیرکار مجرب نشان دهید تا رفع عیب نماید.

۵ – هیچ گاه ابزارآلات برقی را از قسمت کابل بلند نکنید؛ این کار باعث قطع شدن کابل و آسیب رساندن به دستگاه شما می شود.

اطلاعات صحیح از دستگاه + عملکرد صحیح = طول عمر دستگاه

برگرفته از پورتال گروه صنعتی و بازرگانی سفیر